پد موس طبی با کپسولی وتژل

پد موس طبی با کپسولی وتژل


پد موس طبی با کپسولی وتژلMP15


حداقل سفارش 100 عدد


16500 تومان


87 51 42 66 21 98+

پد موس طبی با کپسولی وتژل
پد موس طبی با کپسولی وتژل

این پد موس با کپسولی وتژل موجود است. کپسولی موجود در این پد طبی است. مخزن پد موس طبی وتژل دارای گوی های ژله ای رنگیست. پد موس طبی با کپسولی وتژل در سه مدل دایره، مورب و بالنی موجود می باشد.

رنگ دلخواه
نوع چاپ دیجیتال
رنگ:

پد موس پد موس طبی پد موس تبلیغاتی پد موس کپسولی پد موس کپسولی وتژل