ست رومیزی چوبی نظم

ست رومیزی چوبی نظم


ست رومیزی چوبی کد HE-100


حداقل تعداد سفارش 70 عدد


54000 تومان


87 51 42 66 21 98+

ست رومیزی چوبی نظم
ست رومیزی چوبی نظم

ست رومیزی چوبی نظم از چوب طبیعی ساخته شده است. ابعاد چوب 10/5*25 سانتیمتر و چوب طبیعی راش می باشد. رنگ ست رومیزی چوبی نظم رنگ طبیعی چوب است.

نوع چوب چوب طبیعی راش
ابعاد چوب 10/5*25سانتیمتر
رنگ رنگ طبیعی چوب
رنگ:

تقویم رومیزی چوبی ست رومیزی ست رومیزی چوبی ست رومیزی چوبی تبلیغاتی جای کارت جای قلم جای کارت و قلم چوبی جای کارت و قلم چوبی تبلیغاتی جای قلمی مگنت دار