جای کارت و قلم ریتم

جای کارت و قلم ریتم


جای کارت و قلم کد HK-100


حداقل تعداد سفارش 120 عدد


12000 تومان


87 51 42 66 21 98+

جای کارت و قلم ریتم
جای کارت و قلم ریتم

جای کارت و قلم ریتم از چوب طبیعی ساخته شده است. ابعاد چوب 4*10 سانتیمتر و چوب طبیعی راش می باشد. رنگ جای کارت و قلم رنگ طبیعی چوب است. این جای کارت و قلم تبلیغاتی قابلیت حک لوگو را دارد.

نوع چوب چوب طبیعی راش
ابعاد چوب 4*10سانتیمتر
رنگ رنگ طبیعی چوب
رنگ:

تقویم رومیزی تقویم رومیزی چوبی تقویم رومیزی تبلیغاتی ست رومیزی ست رومیزی چوبی ست رومیزی چوبی تبلیغاتی جای کارت جای قلم جای کارت و قلم چوبی جای کارت و قلم چوبی تبلیغاتی