یادداشت مدیران همراه مشکی

یادداشت مدیران همراه مشکی


یادداشت مدیران همراه مشکی کد BG-MODIRAN 30


حداقل تعداد سفارش 100 عدد


30000 تومان


87 51 42 66 21 98+

یادداشت مدیران همراه مشکی
یادداشت مدیران همراه مشکی

یادداشت مدیران در قطع 10/5*15 می باشد. رنگ کاغذ کرم می باشد. صحافی به صورت کلاسوری می باشد. لوگو بر روی این سررسید روی پلاک حک می شود.

نوع یادداشت
سایز 10/5*15
رنگ مشکی
صحافی قفل کلاسوری
حک لوگو لیزر روی پلاک
رنگ:

تقویم تبلیغاتی سررسید سررسید 1400 تقویم 1400 سررسید تبلیغاتی سررسید گالینگور گالینگور هدیه مدیران هدایای خاص هدایای کاربردی