شکلات خوری الماس تراش

شکلات خوری الماس تراش


شکلات خوری الماس تراش ZA50


حداقل تعداد سفارش- عدد


780000 تومان


87 51 42 66 21 98+

شکلات خوری الماس تراش
شکلات خوری الماس تراش

صنایع دستی یکی از هدایای ماندگار و ارزشمند است. ست صنایع دستی یادآور هنر ایران زمین است. این شکلات خوری مدل الماس تراش است.

سایز شکلات خوری 50 سانتیمتر
رنگ:

صنایع دستی ست صنایع دستی گلدان گلدان میناکاری ظروف سنتی ظروف صنایع دستی ست خاتم