گلدان تبليغاتي بتني

گلدان تبليغاتي بتني


گلدان تبليغاتي بتني کد T08


حداقل تعداد سفارش 30 عدد


46000 تومان


87 51 42 66 21 98+

گلدان تبليغاتي بتني
گلدان تبليغاتي بتني

ابعاد گلدان 6*6*5 و ارتفاع حدودي با گياه 10 سانتيمتر مي باشد. قابليت اختصاصي شدن را دارد با مولتي استايل. گياه داخل اين گلدان كاكتوس و ساكولنت مي باشد. گلدان با بسته بندي و بدون بسته بندي ارائه مي شود.

نوع گياه كاكتوس و ساكولنت
ابعاد گلدان 6*6*5 سانتيمتر
رنگ گلدان بتني
رنگ:

گلدان تبليغاتي گلدان روميزي سانسوريا زاميفوليا هداياي سازماني گلدان گياهان آپارتماني هديه خاص دوستدار محيط زيست گلدان تبليغاتي چرمي كاكتوس ساكولنت گلدان فلزي گلدان فانتزي