ساعت رومیزی مدیریتی حنیف

ساعت رومیزی مدیریتی حنیف


ساعت رومیزی مدیریتی کد 5505


حداقل تعداد سفارش 50 عدد


320000 تومان


87 51 42 66 21 98+

ساعت رومیزی مدیریتی حنیف
ساعت رومیزی مدیریتی حنیف

ساعت رومیزی مدیریتی حنیف قابلیت چاپ اختصاصی دارد. سایز 128*174*245 میلیمتر می باشد.

رنگ قهوه ای، ماهگونی
سایز 128*174*245 میلیمتر
رنگ:

ساعت رومیزی ست رومیزی تبلیغاتی ساعت دایره تبلیغاتی ساعت مربع تبلیغاتی ساعت رومیزی خاص ست رومیزی ست رومیزی مدیریتی ساعت رومیزی مدیریتی هدیه مدیران هدیه خاص